dobro dziecka przy rozwodzie tło w blogu opiniabiegly.pl

Dobro dziecka przy rozwodzie

   Aby Sąd orzekł rozwód, sięga w swojej praktyce po wiele przepisów prawnych, by rozstrzygnąć kwestie dotyczące dobra dziecka, przy rozwodzie.
Ja na potrzeby tego opracowania, będę posługiwała się stwierdzeniem „prawo rozwodowe”.

dobro dziecka przy rozwodzie okładka książki   opiniabiegly.pl

 

   Rozwodzą się nie tylko ludzie z dziećmi, ale też małżeństwa bezdzietne.
I kiedy strony wniosą do Sądu pozew o rozwód, a z małżeństwa pochodzą ich dzieci, to trzeba też w toku sprawy rozwodowej, rozpatrywać sprawy związane z ich dzieckiem. Wtedy Sąd sięga po przepisy z zakresu władzy rodzicielskiej i związanym z tym „dobrem dziecka”. Czyli w sprawie o rozwód, jeśli dwoje ludzi ma ze związku małżeńskiego dziecko, Sąd oprócz badania rozkładu małżeństwa, koncentruje się na dziecku i jego dobru, po rzeczeniu rozwodu między małżonkami.

 

 

   Na pojęcie „dobro dziecka” składają się aspekty o charakterze niemajątkowym i majątkowym. Bo w sprawie o władzy rodzicielskiej i o dobrze dziecka, przy rozwodzie, trzeba rozstrzygnąć gdzie dziecko będzie mieszkało, gdzie będzie chodziło do szkoły, jaki będzie plan spędzania wakacji z rodzicami i wszelkie sprawy związane z normalnym funkcjonowaniem dziecka, oraz kwestie o jego utrzymanie.

dobro dziecka przy rozwodzie spis tresci  książki   opiniabiegly.pl

   Przyjęło się, więc uważać, że „dobro dziecka” w Polsce, przez Sąd pojmowane jest jako kompleks wartości o charakterze materialnym i niematerialnym niezbędnym do zapewnienia prawidłowego rozwoju fizycznego i duchowego dziecka.
Sąd też rozważa elementy aby dziecko miało odpowiednie przygotowanie do pracy a jego uzdolnienia się rozwijały, pomimo orzeczenia rozwodu między jego rodzicami.

 

  Rolą Sądu, w trakcie sprawy o rozwód, przy badaniu dobra dziecka, jest dowiedzieć wszystkiego o dziecku, jego sytuacji życiowej, o jego zażyłości z każdym rodzicem, jaki ma charakter dziecko, jakie ma potrzeby emocjonalne , tak aby jego dobro po orzeczeniu rozwodu rodziców, nie zostało naruszone.

   Bo Sąd wychodzi z założenia, że dziecko przy rozwodzie rodziców, nie ma sytuacji idealnej. Sąd wie, że jak rodzicie się rozwodzą, to dobro dziecka w większym lub mniejszym stopniu jest zagrożone.

Stąd sprawa rozwodowa z elementami orzekania o władzy rodzicielskiej, nie jest łatwa ani szybka, do rozstrzygnięcia przez Sąd.

   Ochrona dobra dziecka w prawie rozwodowym polega na ustaleniu, za pomocą odpowiednio dobranych i zastosowanych przy orzekaniu o rozwodzie, dowodów, jaka sytuację po rozwodzie będzie dla dziecka jak najlepsza.

 

dobro dziecka przy rozwodzie spis tresci  książki   opiniabiegly.pl
dobro dziecka przy rozwodzie spis tresci książki opiniabiegly.pl

   Ustala się obecną sytuację dziecka – gdzie mieszka, z kim mieszka i jak się czuję przy każdym z rodziców, i wtedy też Sąd ustala jego sytuację prognozując przez porównanie jego obecnej sytuacji z sytuacją po ewentualnym rozwodzie,która będzie najlepsza. PO dokonaniu wyboru rozstrzygnięcia najbardziej korzystnego wariantu dla dziecka, orzeka też o rozwodzie. W wyniku przeprowadzonych dowodów i analizy czynników, które określają dobro dziecka, przy zbadaniu, że między rodzicami doszło do pełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, Sąd orzeka o dziecku i o jego dobru po rozwodzie rodziców.

   Stąd jeśli Sąd rozwodowy w trakcie sprawy rozwodowej spełni obowiązek w zakresie wykorzystania wszelkich obiektywnie możliwych do zastosowania w konkretnej sprawie środków mediacyjnych przez zastosowanie przepisów procedury cywilnej,wnikliwie przeprowadzi wszystkie dowody, o które rozwodzący małżonkowie chcieli, to można uważać, że Sąd działa dobrze.
W toku badania każdego dowodu, na potrzeby oceny dobra dziecka, Sąd ustali, że nastąpił między małżonkami zupełny i trwały rozkład ich małżeństwa. Dodatkowo Sąd ustali przy tym wszystkie okoliczności dotyczące ich dziecka i jego sytuację. Jak już to ustali Sąd, to powinien następnie przejść do ocenienia, jak obecna sytuacja dziecka, zmieni się po orzeczeniu rozwodu między małżonkami.

 

dobro dziecka przy rozwodzie okładka książki   opiniabiegly.pl
dobro dziecka przy rozwodzie okładka książki opiniabiegly.pl

  Sąd dokonuje, więc wybór rodzaju rozstrzygnięcia co do orzeczenia rozwodu oraz rozstrzyga przy tym o kwestiach sprawowania władzy rodzicielskiej po rozwodzie, przez rodziców.

Post powstał na podstawie opracowania z książki „Rozwód a dobro dziecka”, autorstwa Wandy Stojanowskiej.
Książka jest dostępna w sklepie internetowym i antykwariacie z książkami opiniabiegly.pl dla prawników, psychologów, psychiatrów i biegłych sądowych. Książki dla rozwodników,rodziców z władza rodzicielską.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Shopping Cart
Przewiń do góry
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj: polityka prywatności.

Dodaj tu swój tekst nagłówka